Quiz

Lär dig mer om hur fattigdom, utveckling och jordbruk hör ihop.

Fråga 1/7

Enligt FN finns det cirka 702 miljoner människor i världen som är extremt fattiga. Hur lite pengar har någon som räknas som extremt fattig att leva av per dag?

Du svarade rätt!

Du svarade rätt! Att vara extremt fattig innebär att man måste klara sig på 17 kronor eller mindre per dag.

Du svarade fel!

Du svarade tyvärr fel. Det rätta svaret är: Att vara extremt fattig innebär att man måste klara sig på 17 kronor eller mindre per dag.

Skolbarn i Sri Lanka. Foto: Anders Hansson.

Fråga 2/7

Närmare 800 miljoner människor i världen är hungriga och undernärda. Vad lever majoriteten av dessa på?

Du svarade rätt!

Du svarade rätt! Majoriteten av världens hungriga och undernärda lever av jordbruk.

Du svarade fel!

Du svarade tyvärr fel. Det rätta svaret är: Majoriteten av världens hungriga och undernärda lever av jordbruk.

Bönder i Zambia. Foto: Anders Hansson.

Fråga 3/7

De flesta av världens fattigaste människor lever på landsbygden. Hur stor andel av dessa är kvinnor?

Du svarade rätt!

Du svarade rätt! 70 procent av världens fattigaste människor är kvinnor.

Du svarade fel!

Du svarade tyvärr fel. Det rätta svaret är: 70 procent av världens fattigaste människor är kvinnor.

Nancy Wairimu Kamande i Kenya. Foto: Anders Hansson.

Fråga 4/7

Världen skulle vinna på bättre jämställdhet inom jordbruket. Om kvinnliga bönders skördar kunde öka till männens nivå, skulle färre människor behöva gå hungriga och undernärda. Hur många?

Du svarade rätt!

Du svarade rätt! 100 till 150 miljoner färre människor skulle behöva gå hungriga ifall kvinnliga jordbrukare fick samma möjligheter som manliga bönder. Exempelvis gällande tillgång till kunskap, teknisk rådgivning, utsäde och arbetskraft.

Du svarade fel!

Du svarade tyvärr fel. 100 till 150 miljoner färre människor skulle behöva gå hungriga ifall kvinnliga jordbrukare fick samma möjligheter som manliga bönder. Exempelvis gällande tillgång till kunskap, teknisk rådgivning, utsäde och arbetskraft.

Malika Fockah i Palestina. Foto: Jesper Klemedsson.

Fråga 5/7

Vilka drabbas hårdast av den pågående klimatförändringen?

Du svarade rätt!

Rätt svar
Du svarade rätt! Den pågående klimatförändringen kommer att slå hårdast mot människor som redan idag är fattiga, särskilt utsatta är kvinnor och barn.

Du svarade fel!

Du svarade tyvärr fel. Det rätta svaret är: Den pågående klimatförändringen kommer att slå hårdast mot människor som redan idag är fattiga, särskilt utsatta är kvinnor och barn.

Paulina Ngulupa i Tanzania. Foto: Amunga Eshuchi.

Fråga 6/7

Vilken näring ska man satsa på för att så effektivt som möjligt minska fattigdom för dem som har det sämst ställt?

Du svarade rätt!

Du svarade rätt! Tillväxt inom jordbruket i låginkomstländer kan vara fem gånger så effektiv som tillväxt inom andra näringar för att minska fattigdomen för de som har det sämst ställt.

Du svarade fel!

Du svarade tyvärr fel. Det rätta svaret är: Tillväxt inom jordbruket i låginkomstländer kan vara fem gånger så effektiv som tillväxt inom andra näringar för att minska fattigdomen för de som har det sämst ställt.

Navaranjan Mylvakanam i Sri Lanka. Foto: Anders Hansson.

Fråga 7/7

Världens länder har enats om 17 globala mål. En av de saker man vill uppnå med målen är att:

Du svarade rätt!

Du svarade rätt! En av de saker världens ledare vill uppnå är att utrota extrem fattigdom.

Du svarade fel!

Du svarade tyvärr fel. Det rätta svaret är: En av de saker världens ledare vill uppnå är att utrota extrem fattigdom.

Fiskare i Sri Lanka. Mannen i förgrunden heter Kanthaiya Sivapalan. Foto: Anders Hansson.

Ditt resultat

Sammanlagt resultat

Utmana dina vänner på sociala medier

Tillsammans blir vi starkare.
Engagera dig och följ oss på sociala medier.