Infografer

Med våra infografer vill vi sätta fokus på talande fakta för den situation som världens fattiga befolkning befinner sig i och visa hur satsningar på jordbruk kan fungera som språngbräda ur fattigdom.

Infografer är ett effektivt sätt att kombinera text, bilder och design föra att visualisera olika typer av data. De kan användas i undervisningen på gymnasiet som utgångspunkt för diskussioner i grupper eller hela klassen. Tillsammans med digitala verktyg som exempelvis Socrative och Mentimeter är de ett utmärkt sätt att synliggöra lärande.

infograf2infograf6infograf7infograf8_beskuren

infograf9infograf3

Tillsammans blir vi starkare.
Engagera dig och följ oss på sociala medier.