Hej!

Fler än 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom i världen. Och majoriteten av de extremt fattiga lever av jordbruk. Med materialet #Utmanafattigdomen vill vi på biståndsorganisationen We Effect sprida kunskap om den landsbygdsutveckling som är nödvändig för att fler ska få mat på bordet.

På den här sidan hittar du bland annat flera filmer, infografer och ett quiz som ger mer information om hur det är för människor att leva i extrem fattigdom och vad vi kan göra för att utmana fattigdomen. Här finns också lektioner anpassade för ämnet samhällskunskap för gymnasieskolan. Börja gärna med att titta på filmen här nedanför för att få en introduktion till ämnet!

Röster från Malawi

Följ med till en by utanför Salima i Malawi och träffa några av människorna som lever där. Du möter mamma Biata Chisi, hennes son Chawezi och granndottern Tamala Banda. Hör dem berätta om hur de lever, vad de har för funderingar kring framtiden och hur det är att vara kvinna eller man i Malawi.

Lättbegripliga siffror

Med våra infografer får du lättförståeliga fakta om den situation världens fattiga lever i och hur satsningar på jordbruk kan hjälpa dem.

Biata Chisi i Malawi.

Lektionsmaterial

We Effect vill sprida kunskap om det hållbara och småskaliga jordbruket som en nödvändig och effektiv väg för att bekämpa fattigdom och hunger. Med hjälp av filmer, texter, infografik och varierade metoder vill vi skapa lektioner som väcker intresse för jordbruk som en väg ur fattigdom. Vi hoppas att lektionerna kommer bidra med nya vinklar på fattigdom och hunger.

När fick du gå till sängs hungrig senast?

Enligt FN finns det cirka 700 miljoner människor i världen som är extremt fattiga. 800 miljoner människor i världen går till sängs hungriga varje dag.

Vad vet du egentligen om fattigdom?

Testa dig själv i vårt quiz

Tillsammans blir vi starkare.
Engagera dig och följ oss på sociala medier.